Els gestors de projectes de MD Creative Lab supervisen tots els aspectes del procés de disseny i construcció durant cada fase