MD Creative Lab els gestors de projectes supervisen tots els aspectes del procés de disseny i construcció durant cada fase