És impossible per una sola persona participar a tots i grans esdeveniments del sector que accadono ogni mese. He vist que avui è anche più difícil viatjar, vi porto amb mi a Veneto. Sono stata invitata a Vicenza, l'edició pilota della borsa internazionale di arredamento ed edilizia. 2 dies intensos d'incompliment en la modalitat “data de velocitat” amb proveïdors i productors del Veneto. No he estat vist, perquè no és una fiera, ma un esdeveniment b2b, que en un breu lasso de temps consenti un intercanvi professional dirigit amb més empreses. In more ho avuto modo di conoscere i colleghi da tutta Europa, oltre che a trovare spunti per le nuove partnership. ⁣

🤍M⁣

* qual'è estat l'últim esdeveniment que hai visitat?⁣


Невозможно одному человеку посетить все крупные отраслевые мероприятия, которые происходя происходять. А поскольку сегодня путешествовать стало еще труднее, я возьму вас с собой в Венето. Меня пригласили на выставку в Виченце, пилотную международную выставку мебели и строставтел. 2 насыщенных дня встреч в режиме «data de velocitat» с поставщиками и производителями из Здесь нет эффектных стендов, потому что это не ярмарка, а мероприятие в формате B2B, которое в короткие сроки дает возможность прямого профессионального обмена с несколькими компаниями. Кроме того, я познакомился с коллегами со всей Европы, а также нашла идеи для новых парсних партнх.

А вы поехали бы на выставку о которой никогда не слышали ранее?⁣