• ABITARECHIC • l’edició de col·leccions de @MarieClaireMaisonItalia amb la meva obra!

És a dir que un any no està en estat. 📸 @filippobamberghi mi ha
subito trasmesso la calma amb el seu salvador abilitat fer mentre, amb curiositat, ha observat el seu procés de treball: competència i desinvolupament. Dopo poc i es va produir una història, després la tranquil·litat es va posar en pràctica i ecco el nombre de la col·lecció a la meva mà! ️ Un missatge de missatge enviat per missatges comunicats per averia permès de distribuir el seu nido milanès i per l’amicizia nata per aquest projecte
.
О нод н н н н н н н н и и и и и и и и и и и и и и и и иааааааааааааааааааааааааааа ооо Я даже не подозревала в каком издании окажутся снимки и когда это произойдёт. Во время съёмки я с любопытством actualitzat Спустя несколько месяцев Филиппо прислал сообщение: «Marie Claire Maison, октябрь». Затем последовало телефонное интервью, i si es tracta de tot això a la llum de la màquina, a més de la màquina Ну что, с почином меня !? ️ Не устану благодарить моих заказчиков за дружбу, родившуюся за время проекта! 🏼
.
MD Creative Lab
di Lia Ferrari
📸 di @filippobamberghi.